Robert Golob
Robert Golob
predsednik vlade
Gibanje Svoboda
Vlada Republike Slovenije

Rojen je v Šempetru pri Gorici. Po izobrazbi je doktor elektrotehnike. Bil je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, direktor več podjetij, med njimi Gen-I, podjetje, ki dobavlja električno energijo. Opravljal je več političnih funkcij: bil je državni sekretar za energetiko, mestni svetnik, podpredsednik dveh strank, nato je januarja 2022 postal predsednik stranke Gibanje Svoboda, maja 2022 pa je postal predsednik vlade.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za marec 2023)
6.280 €
parcela
Nova Gorica
Slovenija
Robert Golob
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
31. 3. 2014 –
površina
5102 m2

Velika parcela v bližini hiše, kjer živi.

posojilodajalec
NLB
vrednost hipoteke
73.000 €
obrestna mera
3.1 % (letna, spremenljiva)
datum poplačila
31. 3. 2024
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Nova Gorica
Slovenija
Robert Golob
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
4. 2. 2008 –
površina
127 m2

Namenska raba zemljišča je za površino cest. Gre za ozek pas ob obstoječi cesti.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Nova Gorica
Slovenija
Robert Golob
lastniški delež
12,50 %
obdobje lastništva
19. 4. 1996 –
površina
241 m2

Ozek pas ob cesti, v solastništvu.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Nova Gorica
Slovenija
Robert Golob
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
31. 3. 2014 –
31. 3. 2024
površina
3491 m2

Pretežno gozdnata parcela.

posojilodajalec
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
vrednost hipoteke
73.000 €
obrestna mera
6-mesečni EURIBOR + 3,10 %
obremenitev s hipoteko
31. 3. 2014
datum poplačila
31. 3. 2024
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
Robert Golob
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
31. 3. 2014 –
površina
212 m2
posojilodajalec
NLB
vrednost hipoteke
73.000 €
obrestna mera
šestmesečni EURIBOR + 3,10% letna, spremenljiva
obremenitev s hipoteko
31. 3. 2014
datum poplačila
31. 3. 2024
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

Slovenija
Robert Golob

V kabinetu predsednika vlade so nam pojasnili, da ima predsednik vlade finančna sredstva naložena v vzajemnih skladih.

izdajatelj
Vzajemni skladi
država
Slovenija
beležka

Vir: odgovor na novinarska vprašanja

avtomobil
avtomobil
Robert Golob
država
Slovenija
beležka

Vir: odgovor na novinarska vprašanja

družinski člani
hiša
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
201 m2
površina pripadajoče parcele
3393 m2

Robert Golob je na nepremičnini imetnik pravice prepovedi odtujitve brez soglasja. Hipoteka je glede na datum že odplačana; odgovora na novinarsko vprašanje o tem nismo prejeli. 

posojilodajalec
Abanka
vrednost hipoteke
140.000 €
obrestna mera
6-mesečni EURIBOR + 1,80 %
datum poplačila
1. 5. 2018
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

hiša
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
92 m2
površina pripadajoče parcele
753 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

s. p.
Ljubljana
Slovenija
obdobje lastništva
1. 9. 2021 –
lastniški delež
100 %

Subjekt je na seznamu subjektov z omejitvijo poslovanja s kabinetom predsednika vlade.

beležka

Vir: Ajpes

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
242 m2

Na parceli je tudi stavba v velikosti 41,3 m2.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
311 m2

Ozek pas ob cesti. Robert Golob je imetnik pravice prepovedi odtujitve brez soglasja.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

podjetje
Slovenija
lastniški delež
100 %

Podjetje je na seznamu podjetij z omejitvijo poslovanja s kabinetom predsednika vlade in mestno občino Nova Gorica.

Podjetje je imelo leta 2022 od 150.000 do 200.000 evrov prihodkov iz javnih sredstev.

dejanski lastnik
Podjetja ni v registru dejanskih lastnikov.
beležka

Vir: Ajpes, Gvin, Erar

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
65 m2

Ozek pas ob cesti.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

stanovanje
Nova Gorica
Slovenija
lastniški delež
2,80 %
površina
46 m2

Na e-prostoru je navedeno, da gre za poslovni prostor.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

stanovanje
Nova Gorica
Slovenija
lastniški delež
93,60 %
površina
46 m2

Na e-prostoru je navedeno, da gre za poslovni prostor.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
53 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
148 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
493 m2

Gozdnata parcela v širši okolici hiše. Robert Golob je imetnik pravice prepovedi odtujitve ali obremenitve brez soglasja.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
4627 m2

Parcela je v okolici hiše. Robert Golob je imetnik pravice prepovedi odtujitve ali obremenitve brez soglasja.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
12,50 %
površina
241 m2

Ozek pas ob cesti, v solastništvu.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor