Robert Golob
Robert Golob
predsednik vlade
Gibanje Svoboda
vlada Republike Slovenije

Rojen je v Šempetru pri Gorici. Po izobrazbi je doktor elektrotehnike. Bil je izredni profesor na fakulteti za elektrotehniko, direktor več podjetij, med njimi Gen-I, podjetja, ki dobavlja električno energijo. Opravljal je več političnih funkcij: bil je državni sekretar za energetiko, mestni svetnik, podpredsednik dveh strank, nato je januarja 2022 postal predsednik stranke Gibanje Svoboda, maja 2022 pa predsednik vlade.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
6.547 €
parcela
Nova Gorica
Slovenija
Robert Golob
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
4. 2. 2008 –
površina
127 m2

Namenska raba zemljišča je za površino cest. Gre za ozek pas ob obstoječi cesti.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Nova Gorica
Slovenija
Robert Golob
lastniški delež
12,50 %
obdobje lastništva
19. 4. 1996 –
površina
241 m2

Ozek pas ob cesti, v solastništvu.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

Družinski člani
hiša
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
92 m2
površina pripadajoče parcele
753 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

stanovanje
Slovenija
lastniški delež
93,60 %
površina
46 m2

Na e-prostoru je navedeno, da gre za poslovni prostor.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
53 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
148 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor