Bojan Kumer
Bojan Kumer
minister
Gibanje Svoboda
ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Rojen je v Slovenj Gradcu. Po izobrazbi je magister elektrotehnike. V energetskih podjetjih je opravljal vodstvene funkcije, med drugim v Elektru Celje, Elektru energiji in Gen-I. V politiko je vstopil leta 2013 kot državni sekretar na takratnem ministrstvu za infrastrukturo in prostor, kjer je bil pristojen za področje energetike. Na isto mesto je bil ponovno imenovan leta 2018.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
6.075 €
stanovanje
Ljubljana
Slovenija
Bojan Kumer
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
23. 11. 2016 –
površina
60,80 m2

Stanovanje je bilo sprva v lasti Elektra Ljubljana. Zaradi domnevne prodaje pod tržno ceno in nepridobljenega soglasja nadzornega sveta sta bila marca 2022 kazensko ovadena takratni predsednik uprave Andrej Ribič in zaposlena v podjetju. Okrožno državno tožilstvo je ovadbo zoper njiju aprila 2023 zavrglo.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor, odgovori na novinarska vprašanja

hiša
Šoštanj
Slovenija
Bojan Kumer
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
7. 10. 2019 –
površina
278,30 m2
površina pripadajoče parcele
1617 m2

Na isti parceli je še stanovanje v enostanovanjski stavbi, ki je po podatkih Gursa še nedokončano.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor