Bojan Kumer
Bojan Kumer
minister
Gibanje Svoboda
ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Rojen je v Slovenj Gradcu. Po izobrazbi je magister elektrotehnike. V energetskih podjetjih je opravljal vodstvene funkcije, med drugim v Elektru Celje, Elektru energiji in Gen-I. V politiko je vstopil leta 2013 kot državni sekretar na takratnem ministrstvu za infrastrukturo in prostor, kjer je bil pristojen za področje energetike. Na isto mesto je bil ponovno imenovan leta 2018.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
6.075 €
Nima premoženja