Matjaž Han
Matjaž Han
minister
Socialni demokrati
ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rojen je v Celju. Po izobrazbi je trgovec. Vodil je družinsko podjetje, s čimer je nadaljeval tudi po vstopu v politiko. Sprva je bil leta 1998 v Radečah izvoljen za občinskega svetnika, nato za župana. Od leta 2004 je bil poslanec državnega zbora, po lanskih volitvah pa je postal minister. Je dejanski lastnik družinskega podjetja, ki ga trenutno vodi njegova žena.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
6.261 €
M & M International, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje
trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
Radeče
Slovenija
Matjaž Han
prihodki iz javnih sredstev (2022)
9.254,55 €
obdobje lastništva
20. 3. 1992 –
22. 8. 2022
lastniški delež
50 %
dejanski lastnik
Matjaž Han
premoženje
1.438.613,15 €
dolgovi
848.775,40 €
prihodki
2.602.375,44 €
beležka

Vir: Ajpes, Erar

Družinski člani
M & M International, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje
trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
Slovenija
lastniški delež
50 %

Podjetje sta leta 1992 ustanovila Matjaž Han in njegov oče. Trenutni gospodarski minister je bil direktor tega podjetja neprekinjeno od ustanovitve do leta 2009. V času vodenja podjetja je bil minister mestni svetnik v občini Radeče, župan te občine in poslanec državnega zbora. Solastnik podjetja je bil do 22. avgusta 2022, torej še slaba dva meseca po nastopu ministrske funkcije. Takrat je svoj delež podjetja brezplačno prepisal na ženo, vendar je še vedno dejanski lastnik podjetja.

Podjetje je na seznamu podjetij z omejitvijo poslovanja z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

beležka

Vir: Ajpes, Erar, notarski zapis o delni ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema, kronologija državnega zbora, spletno mesto občine Radeče, uradni list