Matjaž Han
Matjaž Han
minister
Socialni demokrati
ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rojen je v Celju. Po izobrazbi je trgovec. Vodil je družinsko podjetje, s čimer je nadaljeval tudi po vstopu v politiko. Sprva je bil leta 1998 v Radečah izvoljen za občinskega svetnika, nato za župana. Od leta 2004 je bil poslanec državnega zbora, po lanskih volitvah pa je postal minister. Je dejanski lastnik družinskega podjetja, ki ga trenutno vodi njegova žena.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
6.261 €
hiša
Radeče
Slovenija
Matjaž Han
lastniški delež
50 %
obdobje lastništva
15. 3. 1995 –
površina
255,20 m2
površina pripadajoče parcele
394 m2

Minister je bil med letoma 1995 in 2002 polovični lastnik parcele, nato do leta 2013 edini lastnik, zatem pa je polovico parcele zopet dobil v last njegov družinski član.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

garaža
Radeče
Slovenija
Matjaž Han
lastniški delež
50 %
obdobje lastništva
15. 3. 1995 –
površina
70 m2
površina pripadajoče parcele
344 m2

V zemljiški knjigi je objekt vpisan kot pomožni kmetijski del stavbe, vendar gre v praksi za garažo, kar je potrdil tudi minister. Ta je bil od leta 1995 do 2002 lastnik polovice nepremičnine, nato do leta 2013 edini lastnik, takrat pa je polovico parcele zopet dobil v last njegov družinski član.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor, odgovor na novinarska vprašanja

parcela
Radeče
Slovenija
Matjaž Han
lastniški delež
50 %
obdobje lastništva
15. 3. 1995 –
površina
1423 m2

Minister je bil med letoma 1995 in 2002 polovični lastnik parcele, nato do leta 2013 edini lastnik, nato pa je polovico parcele zopet dobil v last njegov družinski član.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

hiša
Kolan
Hrvaška
Matjaž Han
lastniški delež
50 %
obdobje lastništva
28. 9. 2018 –
površina
62 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga (Hrvaška), kupoprodajna pogodba, odgovor na novinarska vprašanja, obrazec o prijavi spremembe premoženjskega stanja zavezanca (KPK)

kmetijsko zemljišče
Hrvaška
Matjaž Han
lastniški delež
50 %
obdobje lastništva
14. 12. 2021 –
površina pripadajoče parcele
582 m2
beležka

Vir: javna objava sprememb premoženjskega stanja (KPK), odgovor na novinarska vprašanja

M & M International, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje
trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
Radeče
Slovenija
Matjaž Han
prihodki iz javnih sredstev (2022)
9.254,55 €
obdobje lastništva
20. 3. 1992 –
22. 8. 2022
lastniški delež
50 %
dejanski lastnik
Matjaž Han
premoženje
1.438.613,15 €
dolgovi
848.775,40 €
prihodki
2.602.375,44 €
beležka

Vir: Ajpes, Erar

Petrol
Slovenija
Matjaž Han
število
40

Na dan 12. 4. je bila vrednost delnic 941,18 evra.

izdajatelj
Petrol
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

NLB Skladi
Slovenija
Matjaž Han

Minister je pojasnil, da ima v NLB Skladih za približno 150.000 evrov prihrankov, a je točna vrednost odvisna od volatilnosti trgov.

izdajatelj
NLB Skladi
država
Slovenija
beležka

Vir: odgovor na novinarska vprašanja

40.000
Slovenija
Matjaž Han
banka
NLB
država
Slovenija
beležka

Vir: odgovor na novinarska vprašanja, obrazec za prijavo spremembe premoženjskega stanja zavezanca (KPK)

Družinski člani
hiša
Slovenija
lastniški delež
50 %
površina
255,20 m2
površina pripadajoče parcele
394 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

garaža
Slovenija
lastniški delež
50 %
površina
70 m2
površina pripadajoče parcele
344 m2

V zemljiški knjigi je objekt vpisan kot pomožni kmetijski del stavbe, vendar gre v praksi za garažo, kar je potrdil tudi minister. 

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor, odgovor na novinarska vprašanja

parcela
Slovenija
lastniški delež
50 %
površina
1423 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

hiša
Hrvaška
lastniški delež
50 %
površina
62 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga (Hrvaška), kupoprodajna pogodba, odgovor na novinarska vprašanja, obrazec o prijavi spremembe premoženjskega stanja zavezanca (KPK)

kmetijsko zemljišče
Hrvaška
lastniški delež
50 %
površina pripadajoče parcele
582 m2
beležka

Vir: javna objava sprememb premoženjskega stanja (KPK), odgovor na novinarska vprašanja

M & M International, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje
trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
Slovenija
lastniški delež
50 %

Podjetje sta leta 1992 ustanovila Matjaž Han in njegov oče. Trenutni gospodarski minister je bil direktor tega podjetja neprekinjeno od ustanovitve do leta 2009. V času vodenja podjetja je bil minister mestni svetnik v občini Radeče, župan te občine in poslanec državnega zbora. Solastnik podjetja je bil do 22. avgusta 2022, torej še slaba dva meseca po nastopu ministrske funkcije. Takrat je svoj delež podjetja brezplačno prepisal na ženo, vendar je še vedno dejanski lastnik podjetja.

Podjetje je na seznamu podjetij z omejitvijo poslovanja z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

beležka

Vir: Ajpes, Erar, notarski zapis o delni ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema, kronologija državnega zbora, spletno mesto občine Radeče, uradni list

Slovenija
število
16

Na dan 12. 4. je bila vrednost delnic 852,02 evra.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

40.000
Slovenija
banka
NLB
država
Slovenija
beležka

Vir: odgovor na novinarska vprašanja