Luka Mesec
Luka Mesec
minister
Levica
ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rojen je v Kranju. Po izobrazbi je diplomant evropskih študij. Bil je koordinator Delavsko-punkerske univerze in direktor Inštituta za delavske študije. Politično je dejaven od leta 2007, sprva kot aktivist, nato pa je bil kot koordinator Iniciative za demokratični socializem in kasneje Levice izvoljen za poslanca. Minister je postal po volitvah leta 2022.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.832 €
Nima premoženja
Družinski člani
Slovenija
število
1.354

Delnice niso prosto prenosljive. Za prenos iz kroga obstoječih delničarjev je potrebno pisno soglasje nadzornega sveta.
Vrednosti delnic na dan 12. 4. ni bilo mogoče pridobiti.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza