Luka Mesec
Luka Mesec
minister
Levica
ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rojen je v Kranju. Po izobrazbi je diplomant evropskih študij. Bil je koordinator Delavsko-punkerske univerze in direktor Inštituta za delavske študije. Politično je dejaven od leta 2007, sprva kot aktivist, nato pa je bil kot koordinator Iniciative za demokratični socializem in kasneje Levice izvoljen za poslanca. Minister je postal po volitvah leta 2022.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.832 €
Nima premoženja