Nikolina Prah
Nikolina Prah
državna sekretarka
ministrstvo za finance

državna sekretarka, pristojna za področje finančnega sistema

bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.384 €
hiša
Kamnik
Slovenija
Nikolina Prah
lastniški delež
50 %
obdobje lastništva
3. 10. 2012 –
površina
150 m2
površina pripadajoče parcele
566 m2

Na nepremičnini je še ena hipoteka v vrednosti 40.000 evrov, najeta 29. 3. 2012, izteče se 28. 2. 2027. Obrestna mera je 3-mesečni Euribor + 2 % letnega pribitka. Upnik je Addiko Bank.

posojilodajalec
Addiko Bank
vrednost hipoteke
60.000 €
obrestna mera
6-mesečni Euribor + 1,9 % letno
obremenitev s hipoteko
14. 7. 2010
datum poplačila
30. 6. 2025
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

avtomobil
Nikolina Prah
država
Slovenija

Za nakup vozila je prejela 7500 evrov nepovratne finančne spodbude javnega sklada Eko sklad.

beležka

Vir: Eko sklad

Družinski člani
hiša
Slovenija
lastniški delež
50 %
površina
150 m2
površina pripadajoče parcele
566 m2
posojilodajalec
Addiko Bank
vrednost hipoteke
60.000 €
obrestna mera
6-mesečni Euribor + 1,9 % letno
datum poplačila
30. 6. 2025
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

podjetje
Slovenija
lastniški delež
100 %

Podjetje je na seznamu podjetij z omejitvijo poslovanja z ministrstvom za finance.

Podjetje leta 2022 ni imelo prihodkov iz javnih sredstev.

beležka

Vir: Ajpes, Erar