Simon Maljevac
Simon Maljevac
minister
Levica
ministrstvo za solidarno prihodnost

Rojen je v Postojni. Po izobrazbi je diplomirani sociolog. Vodil je svetovalno središče Legebitra, bil predstavnik Slovenije v skupini EU Network in predsednik mednarodne mladinske organizacije IGLYO. Pri zagovorniku načela enakosti je vodil oddelek za spremljanje, ozaveščanje in preventivo. Je ustanovitelj Inšituta 8. marec. Leta 2018 je postal generalni sekretar stranke Levica.

nastop politične funkcije
27. 1. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.867 €
Nima premoženja