Simon Maljevac
Simon Maljevac
minister
Levica
ministrstvo za solidarno prihodnost

Rojen je v Postojni. Po izobrazbi je diplomirani sociolog. Vodil je svetovalno središče Legebitra, bil predstavnik Slovenije v skupini EU Network in predsednik mednarodne mladinske organizacije IGLYO. Pri zagovorniku načela enakosti je vodil oddelek za spremljanje, ozaveščanje in preventivo. Je ustanovitelj Inšituta 8. marec. Leta 2018 je postal generalni sekretar stranke Levica.

nastop politične funkcije
27. 1. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.867 €
201.339,53
Slovenija
Simon Maljevac
banka
NLB
država
Slovenija
beležka

Vir: obrazec za prijavo spremembe premoženjskega stanja zavezanca (KPK)

Družinski člani
hiša
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
51,50 m2
površina pripadajoče parcele
273 m2

Ob hiši je na isti parceli še pomožni kmetijski objekt v velikosti 41 m2.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
333 m2

Vrt na parceli ob stanovanjski hiši.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
26 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor