Irena Šinko
NI VEČ NA POLOŽAJU
Irena Šinko
ministrica
Gibanje Svoboda
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Po izobrazbi je diplomirana kmetijska inženirka in diplomirana pravnica. Med drugim je opravljala delo kmetijske inšpektorice, učiteljice na srednji kmetijski šoli v Rakičanu in vodje oddelka za kmetijstvo in gospodarstvo na upravni enoti v Murski Soboti. Dva mandata je bila direktorica sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, nato se je spet zaposlila na upravni enoti Murska Sobota.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
6.075 €
Nima premoženja
Družinski člani
podjetje
Slovenija
lastniški delež
4,15 %

Podjetje je imelo leta 2022 od 200.000 do 250.000 evrov prihodkov iz javnih sredstev.

beležka

Vir: Ajpes, uradni list, Erar