Igor Papič
Igor Papič
minister
Gibanje Svoboda
ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Rojen je v Ljubljani. Po izobrazbi je doktor elektrotehnike. Je soustanovitelj enega prvih odcepljenih (spin-out) podjetij ljubljanske univerze. Na fakulteti za elektrotehniko je redni profesor, predaval pa je tudi na univerzah v tujini. Bil je prodekan za pedagoško delo, nato dekan fakultete in rektor ljubljanske univerze.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
6.224 €
Nima premoženja
Družinski člani
Slovenija
število
400

Na dan 12. 4. je bila vrednost delnic 9.411,80 evra.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
58

Na dan 12. 4. je bila vrednost delnic 64.539,48 evra.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
4

Na dan 12. 4. je bila vrednost delnic 159,17 evra.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza