Igor Šoltes
ni več na položaju
Igor Šoltes
državni sekretar
Socialni demokrati
ministrstvo za pravosodje

državni sekretar, pristojen za kaznovalno pravo in človekove pravice, za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, ter za izobraževanje v pravosodju

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.373 €
stanovanje
Ljubljana
Slovenija
Igor Šoltes
lastniški delež
50 %
obdobje lastništva
30. 3. 2009 –
površina
76,60 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

garaža
Ljubljana
Slovenija
Igor Šoltes
lastniški delež
50 %
obdobje lastništva
30. 3. 2009 –
površina
14,90 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor, obrazec za prijavo premoženjskega stanja zavezanca (KPK)

parcela
Šalovci
Slovenija
Igor Šoltes
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
29. 11. 2006 –
površina
597 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor, obrazec za prijavo premoženjskega stanja zavezanca (KPK)

parcela
Šalovci
Slovenija
Igor Šoltes
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
29. 11. 2006 –
površina
1834 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor, obrazec za prijavo premoženjskega stanja zavezanca (KPK)

parcela DRŽAVNI SEKRETAR NEPREMIČNINE NI PRIJAVIL KPK
Šalovci
Slovenija
Igor Šoltes
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
29. 11. 2006 –
površina
1026 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela DRŽAVNI SEKRETAR NEPREMIČNINE NI PRIJAVIL KPK
Šalovci
Slovenija
Igor Šoltes
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
29. 11. 2006 –
površina
1433 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela DRŽAVNI SEKRETAR NEPREMIČNINE NI PRIJAVIL KPK
Šalovci
Slovenija
Igor Šoltes
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
29. 11. 2006 –
površina
5525 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

22.270
Slovenija
Igor Šoltes
banka
NLB
država
Slovenija
beležka

Vir: obrazec za prijavo premoženjskega stanja zavezanca (KPK)

27.554
Slovenija
Igor Šoltes
banka
prihranki
država
Slovenija
beležka

Vir: odgovor na novinarska vprašanja

Družinski člani
stanovanje
Slovenija
lastniški delež
50 %
površina
76,60 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

stanovanje
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
87 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

stanovanje
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
47,10 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

s. p. OMEJITEV POSLOVANJA NI VPISANA
raziskovanje in pravno svetovanje
Slovenija
lastniški delež
100 %

Subjekt ni na seznamu podjetij, za katera veljajo omejitve poslovanja.

Podjetje leta 2022 ni imelo prihodkov iz javnih sredstev.

beležka

Vir: Ajpes, Erar

s. p. OMEJITEV POSLOVANJA NI VPISANA
umetniško uprizarjanje in stiki z javnostmi
Slovenija
lastniški delež
100 %

Subjekt ni na seznamu podjetij, za katera veljajo omejitve poslovanja.

Subjekt leta 2022 ni bil prejemnik javnih sredstev. 

beležka

Vir: Ajpes, Erar

s. p. OMEJITEV POSLOVANJA NI VPISANA
Slovenija
lastniški delež
100 %

Subjekt leta 2022 ni imel prihodkov iz javnih sredstev.

Subjekt ni na seznamu podjetij, za katera veljajo omejitve poslovanja.

beležka

Vir: Ajpes, Erar

Slovenija
število
230

Vrednost delnic na dan 12. 4. 2023 je bila do 10.000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
250

Vrednost delnic na dan 12. 4. 2023 je bila do 10.000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
240

Vrednost delnic na dan 12. 4. 2023 je bila do 10.000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

garaža
Slovenija
lastniški delež
50 %
površina
14,90 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor