Tanja Fajon
Tanja Fajon
ministrica
Socialni demokrati
ministrstvo za zunanje zadeve

Rojena je v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirana novinarka, podiplomsko se je izobraževala še iz mednarodne politike in menedžmenta. Med drugim je bila dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja. Na listi stranke SD je bila prvič leta 2009 izvoljena za poslanko v evropskem parlamentu, kjer je bila tudi podpredsednica politične skupine socialistov in demokratov. SD vodi od leta 2020.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
6.168 €
hiša
Medvode
Slovenija
Tanja Fajon
lastniški delež
66,67 %
obdobje lastništva
27. 3. 2017 –
površina
97,20 m2
površina pripadajoče parcele
486 m2

Hiša ima poleg bivalnega prostora še 75,1 m2 nerazporejenih prostorov.

posojilodajalec
SKB Banka
vrednost hipoteke
140.000 €
obrestna mera
2.25 %
datum poplačila
31. 3. 2031
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

hiša
Ljubljana
Slovenija
Tanja Fajon
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
12. 10. 2004 –
8. 10. 2021
površina
76,30 m2
površina pripadajoče parcele
214 m2

Tanja Fajon je v zemljiški knjigi še vedno vpisana kot lastnica. Toda v ministričinem kabinetu so nam pojasnili, da je hišo prodala že oktobra 2021, in nam tudi posredovali kopijo obrazca, na katerem je KPK poročala o prodaji. V zemljiški knjigi je bila oktobra 2021 res vpisana tudi zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice, kar nakazuje, da se je takrat nameraval vpisati nov lastnik. Toda zaznamba je novembra 2022 potekla, nov lastnik pa še ni vpisan.

Hiša ima poleg bivalnih prostorov še garažo, prostore za shrambo in teraso.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor, obrazec za poročanje o spremembi premoženjskega stanja (KPK), odgovor na novinarska vprašanja

Družinski člani
hiša
Slovenija
lastniški delež
33,33 %
površina
97,20 m2
površina pripadajoče parcele
486 m2

Hiša ima poleg bivalnega prostora še 75,1 m2 nerazporejenih prostorov.

posojilodajalec
SKB Banka
vrednost hipoteke
140.000 €
obrestna mera
2.25 %
datum poplačila
31. 3. 2031
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor