Darjo Felda
Darjo Felda
minister
Gibanje Svoboda
ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Rojen je v Kopru. Doktorski študij je opravil na pedagoški fakulteti primorske univerze. Poučeval je na srednji gradbeni šoli, fakulteti za elektrotehniko in pedagoški fakulteti, kjer je bil tudi prodekan za študijske zadeve. Predsedoval je predmetni komisiji za matematiko za nacionalne preizkuse znanja in bil član državne komisije za splošno maturo. Bil je tudi prorektor univerze na Primorskem.

nastop politične funkcije
24. 1. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
6.448 €
Nima premoženja